Všestary

Na začátku nového tisíciletí se na kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech obnovila fasáda věže i kostela, vyměnila se i střešní krytina. V r. 2008 se v sakristii položila nová dlažba a došlo k její výmalbě; opravilo se zádveří a byla pořízena nová vývěsní skříň.

Do budoucna nás čekají dvě nákladné opravy: vnitřní výmalba a oprava varhan. Obé je mimo finanční možnosti farnosti, takže musíme doufat v úspěch některé žádosti o dotaci.

Varhany v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil v roce 1845 pravděpodobně varhanář Josef Jiruška z Hradce Králové. Tento poměrně významný varhanář postavil v 1. polovině 19. století řadu zajímavých nástrojů zejména v okolí Hradce Králové. Jeho nástroje dosud slouží například v Sendražicích, v Hrádku u Nechanic, Býšti, Rohovládové Bělé či ve Velinách.

Nástroj ve Všestarech byl původně postaven jako jednomanuálový, ale poměrně záhy byl rozšířen na dvoumanuálový. Podle písemných pramenů i nápisů uvnitř varhan byl nástroj často opravován i dispozičně měněn. Bohužel během posledních padesáti let byla jeho údržba minimální, a proto je jeho stav v současné době již téměř havarijní. Veškeré dřevěné části jsou silně poškozeny dosud aktivním červotočem a II. manuál je již mnoho let zcela nepoužitelný. Přesto je nástroj dosud schopen celkové obnovy a po důkladné konzervaci může sloužit ještě mnoho dalších let.

V roce 2009 byl stav nástroje odborně posouzen a stanoven rozsah prací i výše finančních nákladů (kolem 750 000,- Kč). Práci lze rozdělit do jednotlivých etap, přičemž na realizaci 1. etapy, kdy by měla být provedena oprava stroje prvního manuálu a vzduchové soustavy, bude zapotřebí téměř 300 000,- Kč. Ve druhé etapě je plánovaná oprava pedálového stroje a hracího stolu (170 000,- Kč), ve 3. etapě pak rekonstrukce druhého manuálu včetně zhotovení nových dřevěných píšťal (180 000,- Kč) a na závěr by se měla povrchově upravit celá varhanní skříň a zhotovit nová podlaha (100 000,- Kč). Jelikož se jedná o poměrně velké náklady, žádá farnost již druhým rokem o dotaci z grantu, který vypisuje Krajský úřad na obnovu historických varhan. V loňském roce žádosti vyhověno nebylo, v druhé polovině června bude známo rozhodnutí v této záležitosti pro stávající rok 2011.

Pojednání zpracoval Prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog.

Bohoslužby

aktuální přehled do doby vánoční
(samostatný pořad vánočních bohoslužeb je zveřejněn zde)

Sobota 15. prosince od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

Neděle 16. prosince – od 10:00 bohoslužba 3. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Sobota 22. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu

Neděle 23. 12.od 10:00 bohoslužba 4. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Pondělí 24. 12. – Štědrý den

od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

Úterý 25. 12.od 10:00 slavnost Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Sobota 29. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů)

Neděle 30. 12. – od 10:00 svátek sv. rodiny v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s obnovou manželských slibů)

Úterý 1. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

Sobota 5. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

Neděle 6. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Zjevení Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

Sobota 12. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

Neděle 13. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech; slavností Křtu Páně končí doba vánoční

 

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 110

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode