Neděliště

V letech 2011 až 2014 se uskutečnila celková oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Neděliště. Obnova kostela se uskutečnila ve dvou etapách. V roce 2011 se díky dotacím z Ministerstva kultury ČR (330 000 Kč) a Královéhradeckého kraje (350 000 Kč) začalo s opravou střechy věže. O rok později bylo možné zahájit další práce, neboť v říjnu 2012 došlo k podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi Státním zemědělským investičním fondem a Římskokatolickou farností Všestary. Z programu rozvoje venkova byla farnosti přislíbena dotace na záchranu kulturního dědictví ve výši 4,5 milionu korun. Proto bylo možné dokončit opravu střechy kostela, renovovat elektroinstalaci, realizovat odvodnění, staticky zajistit opěrnou zeď, vyměnit okenice, repasovat okna, zhotovit bezpečnostní kovanou mříž v předsíni kostela a branku v opěrné zdi, vyměnit dožilé dveře, vymalovat vnitřek kostela, obnovit jeho fasádu a zrestaurovat hlavní oltář. Tyto práce byly hotové na jaře 2014.

V průběhu oprav došlo také k obnově vstupního portálu včetně chodníku, k nátěru všech dveří a k restaurování varhan. S těmito pracemi se původně nepočítalo, nebyly tedy hrazeny z výše uvedených dotací, ale díky štědrosti několika dárců bylo možné je vykonat a my máme před očima kostel, který je celý opravený.

Veškeré náklady na výše uvedené práce přesáhly 7,5 milionů korun. Velkou pomocí byla podpora ze strany obce Neděliště. Podíl farnosti spolu s přijatými dary přesahuje 1,2 milionu korun. Jménem farnosti vyjadřuji velikou vděčnost jak panu starostovi a zastupitelstvu, tak mnoha dalším dárcům, kteří podle svých možností rádi podpořili obnovu kostela.

Oprava kostela v Nedělištích se může pochlubit bohatou fotodokumentací, kterou z velké části pořizoval zdejší místostarosta pan Josef Michálek. Proto můžeme nabídnout pohled na proměnu kostela, kterou prošel od roku 2011 do 2014. Velká pozornost se věnuje jak sundávání kříže z věže kostela a jeho opětnému vztyčení, tak obsahu makovice staré i nové.

Nabízíme odkaz na fotodokumentaci vykonaných prací.

Bohoslužby v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech každou neděli v 9 hodin.

Sobotní mše sv. s nedělní platností na Chlumu a v Nedělištích se střídají po 14 dnech vždy v 16:30. Rozpis zde

Anketa

Sledujete pravidelně bohoslužby na rádiu Proglas a TV NOE?

Ano  (555) 82%
Ne  (125) 18%

Celkový počet hlasů: 680

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode