Všestary

Následující úryvek je z Pamětní knihy všestarské:

[fol. 145v] "Farní chrám Páně mnoho utrpěl uvnitř roku 1866 válkou. Bylo to tehda za nemocnici pro raněné vojíny použito, a protož všecky stolice z něho byly na hřbitov vyneseny. Prostěradla z oltářů, jichž tehda bylo 3-, sejmuta, a za obvazky jich použito na rány vojínův, i podušek oltářních použito vojínům co polštářův pod hlavy. Nejsvětější oběť mše sv. nebyla sloužena ode dne 4. července až do 21. října roku 1866 v chrámu Páně, nýbrž v sakrystii; až teprv 21. října, na slavnost posvěcení [fol. 146r] chrámu Páně poprvé v chrámu Páně sloužena byla od důst. p. faráře Václava Koželuha oběť mše sv., při které poprvé od doby 3. července t.r. bylo kázání.

V době, kde Nejsvětější oběť Mše sv. byla konána v sakrystii na oltáři tam upraveném, stával lid přítomný na hřbitově proti dveřím otevřeným sakristie. Nejsvětější oltářní Svátost byla uschována ve skříni u okna, v níž jsou uschována roucha mešní.

Sténání a volání těžce poraněných, smrtelný chrapot umírajících, toť smutné zvuky v chrámu Páně místo bývalých zvuků nábožných zpěvů a varhan. Čtyřmi řadami leželo raněných na slámě v kostele rozestlané. Vedro, jež v měsíci červenci tehda veliké bylo, činilo vzduch v kostele raněným těžký, a proto aby tomu se odpomohlo, vzal pruský lékař kříž pohřební, a ním vytloukl okna kostelní, čímž ovšem přibývalo více vzduchu čistého do kostela, než povstal příliš veliký průvan škodlivý pro nemocné. A proto aby tomu zlu se odpomohlo, poručil opět onen lékař, okna zastříti pláštěmi vojenskými."

Bohoslužby v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech každou neděli v 9 hodin.

Sobotní mše sv. s nedělní platností na Chlumu a v Nedělištích se střídají po 14 dnech vždy v 16:30. Rozpis zde

Anketa

Sledujete pravidelně bohoslužby na rádiu Proglas a TV NOE?

Ano  (555) 82%
Ne  (125) 18%

Celkový počet hlasů: 680

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode