Všestary

Následující úryvek je z Pamětní knihy všestarské:

[fol. 145v] "Farní chrám Páně mnoho utrpěl uvnitř roku 1866 válkou. Bylo to tehda za nemocnici pro raněné vojíny použito, a protož všecky stolice z něho byly na hřbitov vyneseny. Prostěradla z oltářů, jichž tehda bylo 3-, sejmuta, a za obvazky jich použito na rány vojínův, i podušek oltářních použito vojínům co polštářův pod hlavy. Nejsvětější oběť mše sv. nebyla sloužena ode dne 4. července až do 21. října roku 1866 v chrámu Páně, nýbrž v sakrystii; až teprv 21. října, na slavnost posvěcení [fol. 146r] chrámu Páně poprvé v chrámu Páně sloužena byla od důst. p. faráře Václava Koželuha oběť mše sv., při které poprvé od doby 3. července t.r. bylo kázání.

V době, kde Nejsvětější oběť Mše sv. byla konána v sakrystii na oltáři tam upraveném, stával lid přítomný na hřbitově proti dveřím otevřeným sakristie. Nejsvětější oltářní Svátost byla uschována ve skříni u okna, v níž jsou uschována roucha mešní.

Sténání a volání těžce poraněných, smrtelný chrapot umírajících, toť smutné zvuky v chrámu Páně místo bývalých zvuků nábožných zpěvů a varhan. Čtyřmi řadami leželo raněných na slámě v kostele rozestlané. Vedro, jež v měsíci červenci tehda veliké bylo, činilo vzduch v kostele raněným těžký, a proto aby tomu se odpomohlo, vzal pruský lékař kříž pohřební, a ním vytloukl okna kostelní, čímž ovšem přibývalo více vzduchu čistého do kostela, než povstal příliš veliký průvan škodlivý pro nemocné. A proto aby tomu zlu se odpomohlo, poručil opět onen lékař, okna zastříti pláštěmi vojenskými."

Bohoslužby

aktuální přehled do doby vánoční
(samostatný pořad vánočních bohoslužeb je zveřejněn zde)

Sobota 15. prosince od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

Neděle 16. prosince – od 10:00 bohoslužba 3. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Sobota 22. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu

Neděle 23. 12.od 10:00 bohoslužba 4. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Pondělí 24. 12. – Štědrý den

od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

Úterý 25. 12.od 10:00 slavnost Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Sobota 29. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů)

Neděle 30. 12. – od 10:00 svátek sv. rodiny v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s obnovou manželských slibů)

Úterý 1. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

Sobota 5. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

Neděle 6. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Zjevení Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

Sobota 12. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

Neděle 13. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech; slavností Křtu Páně končí doba vánoční

 

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 110

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode