Chlum

V letech 2015-16 jsme opravili především interiér kostela Proměnění páně na Chlumu. Mezi nejváznaměnjší opravy zajisté patří:

  • oprava vnitřních omítek kostela

  • výmalba kostela

  • restaurování kazatelny

  • restaurování sochy Jana Nepomuckého

  • oprava varhan

  • instalace elektronického zabezpečovacího zařízení


Kostel jsme znovu otevřeli při slavnostní mši 4.6.2016.

Velké díky patří všem, kteří se na opravě podíleli i těm, kteří nám pomáhají ji finančně zajistit. Mezi spoznory oprav patří Ministerstvo kultury ČR, Královehradecký kraj, obec Všestary, obec Čístěves, ZD Všestary a řada malých dárců.

Nabízíme k prohlédnutí několik fotografií, které připomenou proměnu zdejšího kostela v posledních letech.

 

Opravy v letech 2008-2013

Každý, kdo na Chlumu bydlí či touto obcí projíždí, si mohl všimnout, že se v posledních letech kostel Proměnění Páně oblékl do nového kabátu. V r. 2008 se začalo opravou fasády věže kostela, v následujících dvou letech se pracovalo na obnově lodi kostela, presbytáře a sakristie.

Bylo ale také vykonáno mnoho prací, které z venku vidět nejsou. Patří mezi ně výměna překladu nad vchodem z presbytáře do sakristie, nová elektroinstalace a zhotovení pletivových mříží, které v letních měsících umožňují větrání kostela, aniž by se v něm uhnízdilo ptactvo. Pro větší bezpečnost kostela byly podniknuty kroky jak k hubení dřevokazného hmyzu, tak k zabezpečení dveří.

Celkové náklady na tyto práce činily 731.425,- Kč a bylo možné je uskutečnit díky podpoře Královéhradeckého kraje (340.000,- Kč), Obce Všestary (250.000,- Kč) a také díky darům ze strany občanů (25.000,- Kč). Farnost se kromě organizačního zajištění všech oprav podílela částkou 116.425,- Kč.

 

Bohoslužby v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech každou neděli v 9 hodin.

Sobotní mše sv. s nedělní platností na Chlumu a v Nedělištích se střídají po 14 dnech vždy v 16:30. Rozpis zde

Anketa

Sledujete pravidelně bohoslužby na rádiu Proglas a TV NOE?

Ano  (555) 82%
Ne  (125) 18%

Celkový počet hlasů: 680

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode