Historie

Chceme Vám poskytnout historické informace, které jsou k nalezení především v pamětních knihách farnosti Všestary. Máme v úmyslu zpracovávat krátké příspěvky do Zpravodaje mikroregionu o historii kostelů všestarské farnosti, které zároveň budeme uveřejňovat i na webu farnosti.

Dějiny Římskokatolické farnosti Všestary

Srdcem dnešní Římskokatolické farnosti Všestary je tamní kostel Nejsvětější Trojice, který písemné prameny nazývají farním již roku 1384. Tatáž listina hovoří o chlumském kostelu Proměnění Páně coby filiálním. Na konci 18. století jsou k všestarské farnosti přifařeny rovněž Neděliště s kostelem mariánského patrocinia – Nanebevzetí Panny Marie, jež je prvně pramenně doložen roku 1351, a to jako farní. Ve stejné době jako nedělišťský chrám je k Všestarům přifařena ves Světí s kostelem zasvěceným sv. Ondřeji, o němž první pramenné zmínky pocházejí z druhé poloviny 14. století a který sloužil coby farní až do první poloviny 17. věku. Na konci 18. století, v době josefínských reforem, je všestarská farnost ustavena v podobě, v níž přetrvala dodnes. 

Raně středověké dřevěné kostely ve všech výše jmenovaných lokalitách nahradily ve 14. a 15. století pozdně gotické stavby kostelů, z nichž se do dnešní doby dochovaly pouze ojedinělé relikty. Nejméně změn během uplynulých staletí doznal svatoondřejský kostel ve Světí, naopak ze všestarského pozdně gotického chrámu se dodnes zachovala pouze věž, ovšem v renesanční úpravě. 

Podrobněji se dějinám jednotlivých kostelů všestarské farnosti budeme věnovat v následujících pokračováních. 

Bohoslužby v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech každou neděli v 9 hodin.

Sobotní mše sv. s nedělní platností na Chlumu a v Nedělištích se střídají po 14 dnech vždy v 16:30. Rozpis zde

Anketa

Sledujete pravidelně bohoslužby na rádiu Proglas a TV NOE?

Ano  (555) 82%
Ne  (125) 18%

Celkový počet hlasů: 680

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode