Bitva 1866

Následující úryvek je z Pamětní knihy všestarské:

[fol. 217 v] "Až do roku 1866 nestalo se téměř nic důležitého při chrámě tomto, což by zasloužilo povšimnutí. Až teprv roku 1866 stal se kostel chlumský téměř světoznámý. Onť byl svědkem toho, co se na několik hodin vzdáleně od něho dne 3. července dálo. Kdyby uměla věž Chlumská mluviti, ta by nám vypravila rány, jež byly zasazeny celé farní osadě Všestarské. Kostel tento byl již velmi spustlý tak, že nepříjemný dojem na každého vstupujícího do něho učinil. A k této své zanedbalosti utrpěl ještě mnoho za času bitvy. V kostele napočítalo se po válce 33 ran dělových, které dílem do střechy, dílem do zdi přiletěly. Dvě dělové koule prolétly skrze okno dovnitř kostela, kdež se roztrhly a strop porouchaly. Jiné opět kusy z kůlí zarážely se do lavic a oltářův. Jiná opět koule prorazila dvéře u sakristie, kdež se roztrhla a jeden kus z ní vlétl do skříně, kde mešní roucha uschována byla a porouchal je tak, že většinou k potřebě nebyla.

Kostel, dříve než krutá válka se kolem rozzuřila, sloužil raněným sem přineseným za útočiště, a proto na znamení toho vztyčen byl běločervený prápor na věži. Což ovšem bylo také příčinou snad, že kostel ten příliš tak v bitvě neutrpěl. Žalostný byl pohled v kostele po osudné pro nás Čechy bitvě. Žalostné vzdychání a volání, bolestiplné svíjení, smrtelný chrapot umírajících, kaluže krve na dlažbě, oltáře holé bez pokrývek, vše to pravím rozrývalo srdce každého člověka sem přišlého. Hlavní oltář sloužil lékařům za stůl, kde raněným vojínům údy se odebíraly. Dlouho ještě po válce bylo lze spatřiti krvavé skvrny v kostele.

Dne 4. listopadu 1866 Jeho Veličenství císař František Josef I., když projížděl bojiště česká, ráčil zavítati i do tohoto kostela. Když přišel na hřbitov, zastavil u hrobu hraběte z Grünne, kde tak dojat byl, že zaplakal. Prohlédnuv si kostel, odebral se na stranu západní od Chlumu, odkuď si bojiště prohlížel. Na památku této své návštěvy do zdejšího kostela, daroval mu gotický kalich ze stříbra [fol. 218r] a silně pozlacený, na němž jest císařská koruna s F.J.I. z jedné strany podstavce, z druhé strany pak obraz sv. Alžběty patronky to císařovny.

Na návštěvu tuto císařskou upomíná pomník postavený v lodi mezi stolicemi na straně evangelia, od spolku paní, sešlého se k podpoře raněných."

Bohoslužby v kostele Nejsv. Trojice ve Všestarech každou neděli v 9 hodin.

Sobotní mše sv. s nedělní platností na Chlumu a v Nedělištích se střídají po 14 dnech vždy v 16:30. Rozpis zde

Anketa

Sledujete pravidelně bohoslužby na rádiu Proglas a TV NOE?

Ano  (555) 82%
Ne  (125) 18%

Celkový počet hlasů: 680

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode