Ohlášky

 • 22.04.2018 07:00

  4. neděle velikonoční

  Zítra, v pondělí, je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu svátek sv. Marka, evangelisty a příští neděle je 5. velikonoční.

  Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka věnovaná na repatriaci migrantů do zemí středního východu. Na Chlumu a ve Všestarech jste na ní přispěli částkou … 1 407,- Kč. Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby kněžského semináře. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírky přispěli.

  V týdnu budou mše svaté v naší farnosti v obvyklém pořádku. V pátek 27. dubna bude mše svatá v 16:30 ve Světí, v sobotu 28. dubna na Chlumu a v 8:00 ve Všestarech.

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

Bohoslužby

 Duben

 

Všestary: Každou neděli od 8:00

Neděliště: sobota 7.4. v 16:30,  sobota 21.4. v 16:30

Chlum: sobota 14.4. v 16:30 , sobota 28.4. v 16:30

Světí:  pátek 27.4. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 97

Dopis papeže pro Vás

K přečtení doporučujeme dopis papeže Františka rodinám. V českém překladu jej můžete nalézt v knihkupectvích a nebo zde na interentu.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode