Ohlášky

 • 27.05.2019 17:15

  6. neděle velikonoční - slavnost Seslání Ducha svatého

  26. 5. 2019 je 6. neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně se v naší farnosti překládá ze čtvrtku 30. 6. na neděli 2. 6.  

  V neděli 9. 6. je slavnost Seslání Ducha svatého. Jí končí doba velikonoční a poté nastává liturgické mezidobí.  

  Až do konce června se bohoslužby v naší farnosti konají v pravidelném pořádku.

   

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.