Ohlášky

 • 10.12.2018 19:03

  2. neděle adventní

  9. listopadu prosince jsme slavili 2. neděli adventní pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  Ve čtvrtek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

  V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

  V sobotu 15. prosince se bude bohoslužba s nedělní platností konat od 15:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

  16. prosince slavíme 3. adventní, tzv. radostnou neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  ---------------------

  Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 3. adventní neděle v Nedělištích a ve Všestarech. V neděli 16. 12. bude bohoslužbě ve farním kostele ve Všestarech předsedat Mons. Pavel Boukal.

  --------------------

  Na základě žádosti farníků uvádíme přehled vánočních bohoslužeb po jednotlivých dnech (doplněný o 4. neděli adventní):

  Sobota 22. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  Neděle 23. 12.od 10:00 bohoslužba 4. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  Pondělí 24. 12. – Štědrý den

  od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  Úterý 25. 12.od 10:00 slavnost Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  Sobota 29. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů)

  Neděle 30. 12. – od 10:00 svátek sv. rodiny v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s obnovou manželských slibů)

  Úterý 1. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

  Sobota 5. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Neděle 6. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Zjevení Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Sobota 12. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  Neděle 13. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech; slavností Křtu Páně končí doba vánoční

  ----------------------

  Další oznámení:

  V pondělí 10. 12. se konal v ateliéru restaurátorky kontrolní den průběhu 1. etapy restaurování oltáře sv. Anny v kostele v Nedělištích. Jeho obnovená podoba, která se pomalu připravuje, bude korespondovat s ostatními oltáři. Jistě přispěje k ještě větší kráse liturgického prostoru tohoto našeho kostela. Všem, kteří na obnovu oltáře přispěli, děkujeme a (nejen je) prosíme o zachování přízně také do budoucna.

  Pro každý den doby adventní doby připravilo Biskupství královéhradecké rozjímání kněží a jáhnů, které doporučujeme Vaší pozornosti. Dostupné zde.

  Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.