Ohlášky

 • 24.09.2016 19:58

  26. neděle v mezidobí - 25.9.2016

  V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze; ve středu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; ve čtvrtek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a příští neděle je 27. v mezidobí.

  V pátek v 16:30 je Mše svatá ve Světí a v sobotu v Nedělištích.

  Minulý týden jste dali na církevní školství 1230 Kč. Pán Bůh zaplať.

Pozvánky

 • 22.08.2016 08:25

  Kostel ve Světí

  Zveme vás k nahlédnutí do kostela svatého Ondřeje ve Světí, který se právě nachází v neutěšeném stavu. Plánujeme jeho rozsáhlou opravu, která bude pravděpodobně trvat několik let. Může být tedy zajímavé si kostel prohlédnout před opravou, abychom pak mohli docenit jeho případnou proměnu. Mše Svaté jsou ve Světí každý poslední pátek v měsíci v 16:30. 25. 11. 2016 pak v kostele budeme slavit pouť. Jsme vděční za jakoukoli d duchovní i materiální podporu.

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

Bohoslužby

Září

Všestary: každou neděli v 8:00

Neděliště: soboty 3. a 17. v 16:30

Chlum: soboty 10. a 24. v 16:30

Světí: pátek 30. v 16:30 - posvícení

Říjen

Všestary: každou neděli v 8:00
               2.10. posvícení

Neděliště: soboty 8. a 22. v 16:30

Chlum: soboty 1., 15 a 29. v 16:30
                29.10. posvícení

Světí: pátek 28. v 16:30

 

 

 

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 14

Dopis pepeže pro Vás

K přečtení doporučujeme dopis papeže Františka rodinám. V českém překladu jej můžete nalézt v knihkupectvích a nebo zde na interentu.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode