Ohlášky

 • 25.06.2017 06:01

  25.6.2017 - 12. neděle v mezidobí

  Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; ve čtvrtek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a příští neděle je 13. v mezidobí.

  Dnešní sbírka je věnována na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

  Mše svaté: Pátek v 16:30 ve Světí, v sobotu v 16:30 na Chlumu, v neděli v 8:00 ve Všestarech a v pondělí (3.8.) v 18:00 na Chlumu - zádušní mše svatá za padlé v bitvě.  

Pozvánky

 • 26.05.2017 08:18

  Vzpomínkové a pietní akce k výročí bitvy 1866

  Tradiční rekviem za padlé bitvy 1866 bude slouženo v Chlumském kostele Proměnění Páně 3. července v 18:00. 

   

 • 25.03.2017 18:45

  Pastýřský list s pozváním na Celostátní setkání mládeže v Olomouci

  Bratři a sestry v Kristu, milí mladí přátelé, na které se dnes obracím především. Chci Vás srdečně pozvat na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v polovině srpna v Olomouci. Přál bych si, aby se ho zúčastnilo co nejvíce mladých lidí z naší diecéze, a rád bych Vám krátce vysvětlil proč.

  Svatý otec Jan Pavel II. už před více než třiceti lety založil tradici světových dnů mládeže, kterých se sám pravidelně účastnil. Navázali na něho i dva následující papežové Benedikt XVI. a František. Mladí se během té doby začali setkávat na všech úrovních – ve farnostech, vikariátech, diecézích, národech a právě i ve světovém měřítku. Všichni tři zmínění papežové při těchto příležitostech opakují: „Církev mladé lidi naléhavě potřebuje!“ Potřebuje jejich specifické dary a přístup k životu, jejich ideály, rozhodnost, nadšení, tvořivost, věrnost, pevnost, neochotu ke kompromisům. Potřebuje jejich aktivitu i zásadovost, silné odhodlání lidsky zrát v mezích křesťanského povolání.

  Setkání mládeže je příležitostí, jak se vzájemně posílit a utvrdit v tom, že takový postoj k víře a ke světu je normální, správný, v souladu s Boží vůlí. Zvlášť potřebné je to ve společnostech, jako je ta naše, kde mají křesťané výraznou menšinu. Setkávání s jinými mladými věřícími z celé země Vám bude důležitou oporou, abyste zůstávali autentickými a vytrvalými křesťany, kteří se mohou vždy spolehnout na Pána i na sebe navzájem.

  Vím, že někteří z Vás jsou k těmto akcím skeptičtí, říkají, že jsou příliš davové, že jsou jen pro extroverty či výrazně společensky založené osobnosti. Právě pro Vás, kteří se toho obáváte, však platí moje pozvání dvojnásob: jeďte si pro ujištění, že patříte do společenství, že Vás druzí přijímají a podporují, že k Církvi náležíte a vždy budete náležet, aniž by Vás kdo hodnotil, soudil či zkoušel.

  Svatý otec František účastníky minulých Světových dní mládeže v Krakově vyzval, aby nebyli „pohovkovou mládeží“ a dali o sobě vědět svou aktivitou: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny,“ řekl tehdy papež František.

  Mottem setkání v Olomouci je Ježíšova výzva: „Nebojte se!“ Vezměte si ji k srdci a přijměte toto pozvání, rozšiřte je i mezi své přátele včetně těch, kteří v Církvi třeba nejsou pevně zakotveni, ale mají zájem o duchovní hodnoty.

  Těším se na shledání s Vámi v Olomouci ve dnech 15. až 20. srpna. Pozvěte i své rodiče na sobotu 19. srpna, kdy se při této příležitosti sejdou rodiny. Všechny věřící prosím, aby setkání a jeho účastníky už nyní podpořili a provázeli svou modlitbou. Od katedrály Ducha Svatého Vám žehná

  Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

Bohoslužby

Červen

Všestary: každou neděli v 8:00
                 11. v 8:00 pouť

Neděliště: soboty 10. a 24. v 16:30

Chlum: soboty 3.a 17. v 16:30

Světí: pátek 30. v 16:30

Červenec

Všestary: každou neděli v 8:00

Neděliště: soboty 8. a 22. v 16:30

Chlum: soboty 1.a 15. a 19. v 16:30
     pondělí 3.7. v 18:00 rekviem 1866

Světí: mše v červenci nebude 

Srpen

Všestary: každou neděli v 8:00

Nedělištěsobota 12. ve 14:00 pouť 
                  sobota 19. v 16:30

Chlum: sobota 5. v 16:30 pouť 
             sobota 26. v 16:30

Světí: pátky 4. a 25. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 64

Dopis pepeže pro Vás

K přečtení doporučujeme dopis papeže Františka rodinám. V českém překladu jej můžete nalézt v knihkupectvích a nebo zde na interentu.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode