Ohlášky

 • 25.02.2017 14:33

  26.2.2017 - 8. neděle v mezidobí

  Tento týden je popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce. Příští neděle je 1. postní.

  Dnešní sbírka je věnována na Svatopetrský haléř.

  Sobotní mše v 15:30 bude v Nedělištích. 

Pozvánky

 • 31.12.2016 08:25

  Kostel ve Světí

  Zveme vás k nahlédnutí do kostela svatého Ondřeje ve Světí, který se právě nachází v neutěšeném stavu. Plánujeme jeho rozsáhlou opravu, která bude pravděpodobně trvat několik let. Může být tedy zajímavé si kostel prohlédnout před opravou, abychom pak mohli docenit jeho případnou proměnu. Mše Svaté jsou ve Světí každý poslední pátek v měsíci v 16:30. 25. 11. 2016 pak v kostele budeme slavit pouť. Jsme vděční za jakoukoli d duchovní i materiální podporu.

 • 31.12.2016 07:20

  Večery s Biblí

  Večery s Biblí začínáme v roce 2016 cyklem výkladových přednášek, které mají napomoci četbě a pochopení Starého zákona. Od září 2016 do června 2017 bychom měli projít ty nejpodstatnější místa první části Bible a osvětlit si důležité koncepty, které jsou v ní obsaženy. Přendášky se odehrávají každý čtvrtek ve 19:20 v Balbínce Nového Adalbertina v Hradci Králové. Záznamy těchto přednášek a studijní materiály lze najít na reprobus.cz.

Aktuální opravy

 • 18.06.2016 14:54

  Restaurátorské práce v Nedělištích

  Díky podpoře Ministerstva kultury ČR a obce Neděliště mohou v současné době probíhat restaurátorské práce na oltáři Navšívení Panny Marie z kostela v Nedělištích.

  Paní restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková v současné době pracuje také na restaurování sochy Panny Marie a až své dílo dokončí, bude pokračovat s restaurováním kříže. Obé je hrazeno z příspěvků věřících. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


 • 08.09.2015 15:44

  Opravy na Chlumu

  V současné době je kostel na Chlumu uzavřen kvůli opravám vnitřních omítek, na které přispělo Ministerstvo Kultury ČR. Díky příspěvku královehradeckého kraje také provádíme rekonstrukci kazatelny, sochy Jana Nepomuckého a instalujeme zabezpečovací zařízení.

  Na opravy kostela také přispěly obce Všestary a Čistěves, ZD Všestary a také věřící farnosti Všestary.

Bohoslužby

Únor

Všestary: každou neděli v 8:00

Neděliště: soboty 4. a 18. v 15:30

Chlum: soboty 11.a 25. v 15:30

Světí: pátek 24. v 16:30

 

Březen

Všestary: každou neděli v 8:00

Neděliště: soboty 4. a 18. v 15:30

Chlum: soboty 11.a 25. v 15:30

Světí: pátek 31. v 16:30

 

 

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 49

Dopis pepeže pro Vás

K přečtení doporučujeme dopis papeže Františka rodinám. V českém překladu jej můžete nalézt v knihkupectvích a nebo zde na interentu.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode