Křest

Možná, že někdo má pojem „křest“ spojený s lahví šampaňského, kterým se „křtí“ např. nové album některé známé hudební skupiny. Co ale myslí křesťané, když hovoří o křtu?

Řecký termín pro křest znamená ponoření a apoštol Pavel upřesňuje, že ve křtu je člověk ponořen do tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Proto je ke křtu potřebná jednak voda, která je znamením očisty a života, jednak víra v Ježíše Krista, která se vyžaduje při křtu dětí i dospělých. Křest je možné přijmout jen jednou za život.

Před křtem probíhá příprava, ve které se žadatelům přibližuje velikost obdarování, kterého se jim křtem dostává, i způsob, jakým je třeba s tímto darem nakládat. Délka přípravy závisí na tom, zda se jedná o křest několikaměsíčního dítěte, žáka školou povinného či dospělého člověka.

Když někdo přežije ve zdraví nebezpečný pád nebo dopravní nehodu, nezřídka na to vzpomíná jako na chvíli, kdy se znovu narodil. Křest bývá také nazýván novým zrozením, pro které je ale typické, že je zrozením z vody a z Ducha Svatého; jedná se o Boží moc, kterou vnímáme při obmytí křestní vodou. Nebezpečí, z kterého je pokřtěný člověk vysvobozen, je především strach z marnosti lidského snažení a pomíjivosti vlastního života. Dostává se mu možnosti žít ve vnitřní svobodě a v radostném spolehnutí se na Boží dobrotu.

Těchto pár řádků bylo napsáno jako shrnutí toho podstatného, co se týká křtu. Pro někoho mohou být příležitostí k dalším otázkám souvisejícím s životem nebo křesťanstvím. Bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme s hledáním odpovědí.

Další informace o křtu je možné najít např. na webových stránkách liturgie.

 

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode