Dušičky

Výzdoba hřbitovů začátkem listopadu bývá na první pohled bohatší než v kterémkoli jiném ročním období. Čím to je? Je pravda, že zpravidla navštěvujeme hroby svých blízkých ve výroční den jejich úmrtí. Nicméně od konce 10. století se rozšiřuje zvyk vzpomínat na všechny zesnulé v jeden den, a to právě 2. listopadu.

Proč na místa, kde jsme uložili tělesné pozůstatky našich blízkých zemřelých, klademe květiny a zapalujeme svíce? Květiny dáváme druhým lidem například k narozeninám, k svátku, k úspěšnému zvládnutí maturitních či jiných zkoušek anebo jen tak pro radost a potěšení. Dáváme je tedy tomu, koho máme rádi, tomu, kdo patří do našeho života. Podobně bychom mohli hovořit i o našem zvyku vůči zemřelým. Větší či menší množství vzpomínek na společně prožité chvíle či události z jejich života zprostředkované vyprávěním pamětníků, jsou důvodem, proč na ně pamatujeme, proč v jistém slova smyslu nepřestávají patřit do našich rodin. Podobně i světlo rozžaté svíce je symbolem života, který přesahuje omezenost naší lidské zkušenosti.

V životě křesťanů získávají tyto zvyky ještě další rozměr, protože základem jejich víry je smrt a vzkříšení Ježíše Krista, které přináší naději i tváří v tvář smrti. Do modlitby zahrnují i své zesnulé a hledají útěchu v naději na opětné shledání u Otce v nebesích. Zárukou této naděje je Kristovo vítězství nad smrtí, často znázorňované křížem. Proto nejen uprostřed hřbitova nacházíme právě symbol kříže.

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode