Ohlášky

 • 17.05.2019 17:34

  5. neděle velikonoční

  V neděli 19. 5. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.  

  V sobotu 25. 5. budeme slavit od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu. 

  V neděli 26. 5. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. 

   

  Slavit svátost smíření je možné po dohodě s knězem před bohoslužbou 5. neděle velikonoční 19. 5. 2019. Tato možnost se obvykle nabízí také  před sobotní bohoslužbou.

   

 • 12.05.2019 04:49

  4. neděle velikonoční

  V neděli 12. 5. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. 

  V úterý 14. 5. je svátek sv. Matěje, apoštola. 

  Ve čtvrtek 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. 

  V sobotu 18. 5. slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. 

  V neděli 19. 5. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

   

 • 06.05.2019 04:48

  3. neděle velikonoční

  V neděli 5. 5. 2019 jsme slavili bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.  

  V sobotu 11. 5. jsme slavili od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.  

  V neděli 12. 5. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Hlavním celebrantem bude P. doc. Tomáš Petráček.

   

 • 28.04.2019 09:27

  2. neděle velikonoční

  V neděli 28. 4. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Tato neděle je 2. velikonoční (tzv. nedělí Božího milosrdenství). Před bohoslužbou bude možné po dohodě s knězem slavit svátost smíření. 

  V pondělí 29. 5. je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.  

  Ve čtvrtek 2. 5. je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.  

  V pátek 3. 5. je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. 

  V sobotu 4. 5. budeme slavit od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. 

  5. 5. 2019 od 10:00 slavíme bohoslužbu 3. neděle velikonoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

   

  Do fotogalerie na stránkách farnosti byly přidány snímky zachycující některé momenty ze slavení "Veliké noci" ve všestarském kostele.

   

 • 21.04.2019 10:47

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  14. dubna jsme slavili Květnou neděli a vstoupili jsme tak do svatého týdne.

  Obřady velikonočního třídenní se v naší farnosti konají v tomto pořádku:

  - 19. 4. 2019 – Velký pátek: od 16:30 hod. v kostele Proměnění Páně na Chlumu slavíme Památku umučení Páně (bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání)

  - 20. 4. 2019 – večer po Bílé sobotě:  od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme obřady velikonoční vigilie (slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, sv. přijímání)

  - 21. 4. 2019 – velikonoční neděle: od 10:00  hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  14. dubna jsme slavili Květnou neděli a vstoupili jsme tak do svatého týdne.

  Obřady velikonočního třídenní se v naší farnosti konají v tomto pořádku:

  - 19. 4. 2019 – Velký pátek: od 16:30 hod. v kostele Proměnění Páně na Chlumu slavíme Památku umučení Páně (bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání)

  - 20. 4. 2019 – večer po Bílé sobotě:  od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme obřady velikonoční vigilie (slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, sv. přijímání)

  - 21. 4. 2019 – velikonoční neděle: od 10:00  hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  Velikonoční vigilií v sobotu 20. 4. od 18:00 a bohoslužbou v neděli 21. 4. 2019 od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech jsme oslavili slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Touto slavností začíná doba velikonoční. 

  Děkujeme všem účastníkům bohoslužeb velikonočního třídenní za společenství, ve kterém jsme mohli prožívat nejdůležitější oslavy liturgického roku a přitom obnovit své křestní sliby. Zároveň děkujeme za veškerou pomoc při zajištění zpěvu, asistence, pohoštění, výzdoby apod. 

  Až do příští neděle slavíme velikonoční oktáv.  

  V sobotu 27. 4. budeme slavit od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 28. 4. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Tato neděle je 2. velikonoční (tzv. nedělí Božího milosrdenství). 

  Svátost smíření je možné slavit po dohodě s knězem před nedělní bohoslužbou ve Všestarech.

  Pozn.: Po dohodě s farníky se 26. 4. nebude konat bohoslužba v kostele sv. Ondřeje ve Světí, která obvykle probíhá poslední pátek v měsíci.

   

   

 • 16.04.2019 14:13

  Svatý týden

  14. dubna jsme slavili Květnou neděli a vstoupili jsme tak do svatého týdne.

  Obřady velikonočního třídenní se v naší farnosti konají v tomto pořádku:

  - 19. 4. 2019 – Velký pátek: od 16:30 hod. v kostele Proměnění Páně na Chlumu slavíme Památku umučení Páně (bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání)

  - 20. 4. 2019 – večer po Bílé sobotě:  od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme obřady velikonoční vigilie (slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, sv. přijímání)

  - 21. 4. 2019 – velikonoční neděle: od 10:00  hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  Na Zelený čtvrtek 18. 4. se bohoslužba v naší farnosti nekoná, v tento den proto farníkům doporučujeme účast na obřadech jinde, např. v Hradci Králové.

  Zvláště zveme k účasti na velikonoční vigilii v sobotu od 18:00 hod. Bohoslužby se je vhodné zúčastnit také kvůli velikonoční obnově svých křestních slibů - v ní v jistém smyslu vrcholí naše postní příprava na slavení Kristovy smrti a vzkříšení.

  Na Velký pátek je stanoven přísný půst. Půstem újmy od obvyklého množství jídla a pití (nejsme-li děti nebo senioři) a zdrženlivostí od masa (děti do 14 let pouze dle možností) se vnitřně připravujeme na přijetí nezměrné lásky, ve které se nám daruje Kristus jako pravý velikonoční Beránek, ve které se nás ujímá a  proměňuje naši smrt, beznaděj a hřích. Postním postojem (a pokud možno i ztišením) též provázme Krista jako našeho Pána po cestě, ve které se vydává všem lidem až do krajnosti.

 • 04.04.2019 21:19

  5. neděle postní

  V neděli 17. 3. 2019 slavíme 2. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 23. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

   V neděli 24. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.   

  Svátost smíření je možné slavit před nedělní bohoslužbou 24. 3. ve Všestarech.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/news/a2-nedele-postni1/

  V neděli 17. 3. 2019 slavíme 2. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 23. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

   V neděli 24. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.   

  Svátost smíření je možné slavit před nedělní bohoslužbou 24. 3. ve Všestarech.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/news/a2-nedele-postni1/

  V neděli 17. 3. 2019 slavíme 2. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 23. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

   V neděli 24. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.   

  Svátost smíření je možné slavit před nedělní bohoslužbou 24. 3. ve Všestarech.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/news/a2-nedele-postni1/

  V neděli 7. 4. 2019 slavíme 5. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 13. 4. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 14. 4. 2019 slavíme od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech obřady Květné (pašijové) neděle. V tento den si církev připomíná slavný vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Při bohoslužbě se proto koná památka tohoto slavného vjezdu Páně.

  Květnou nedělí vstupujeme do svatého týdne a blížíme se k slavení velikonočního třídenní a doby velikonoční. Chystáme se tak na slavení nejposvátnější doby církevního roku.

   

  Po nedělní bohoslužbě 14. 4. ve Všestarech se domluvíme na přípravě zpěvů a dalších součásti velikonočních obřadů.

  Obřady velikonočního třídenní se budou v naší farnost konat v tomto pořádku:

  - 19. 4. 2019 – Velký pátek: od 16:30 hod. v kostele Proměnění Páně na Chlumu slavíme Památku umučení Páně (bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání)

  - 20. 4. 2019 – večer po Bílé sobotě:  od 18:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme obřady velikonoční vigilie (slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, sv. přijímání)

  - 21. 4. 2019 – velikonoční neděle: od 10:00  hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  (Na Zelený čtvrtek 18. 4. se bohoslužba v naší farnosti nekoná, farníkům proto doporučujeme účast na obřadech jinde, např. v Hradci Králové.)

 • 04.04.2019 21:04

  3. a 4. neděle postní

  24. března jsme slavili 3. neděli postní, 25. března slavnost Zvěstování Páně.

  31. března jsme slavili 4. postní neděli.

  Bohoslužby 3. a 4. týdne postní doby se konají v pravidelném pořádku (viz rubrika bohoslužby).

  V rámci postní přípravy na velikonoční svátky, kdy při velikonoční vigilii obnovíme své křestní sliby, doporučujeme slavit svátost smíření (zpověď). Můžeme tak zakoušet, že se nás dobrý Bůh ujímá také v naší slabosti a ve svém Synu Ježíši Kristu nás on sám přivádí k tomu, abychom ve svobodě Božích dětí spočinuli v jeho přítomnosti.

  Svátost smíření bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 6. dubna v Nedělištích a v neděli 7. dubna ve Všestarech.

 • 15.03.2019 09:14

  2. neděle postní

  V neděli 24. 2. 2019 slavíme 7. neděli v mezidobí bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. 

   V sobotu 2. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu. 

   V neděli 3. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Jedná se o 8. neděli v liturgickém mezidobí a v následujícím týdnu je 6. března Popeleční středa. Tou začne doba postní.   

  Svátost smíření je možné slavit po dohodě s administrátorem in spiritualibus Jaroslavem Brožkem, viz kontakty.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  V neděli 24. 2. 2019 slavíme 7. neděli v mezidobí bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. 

   V sobotu 2. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu. 

   V neděli 3. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Jedná se o 8. neděli v liturgickém mezidobí a v následujícím týdnu je 6. března Popeleční středa. Tou začne doba postní.   

  Svátost smíření je možné slavit po dohodě s administrátorem in spiritualibus Jaroslavem Brožkem, viz kontakty.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  V neděli 24. 2. 2019 slavíme 7. neděli v mezidobí bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. 

   V sobotu 2. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu. 

   V neděli 3. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Jedná se o 8. neděli v liturgickém mezidobí a v následujícím týdnu je 6. března Popeleční středa. Tou začne doba postní.   

  Svátost smíření je možné slavit po dohodě s administrátorem in spiritualibus Jaroslavem Brožkem, viz kontakty.  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  V neděli 17. 3. 2019 slavíme 2. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 23. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

   V neděli 24. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.   

  Svátost smíření je možné slavit před nedělní bohoslužbou 24. 3. ve Všestarech.

   

 • 13.03.2019 09:20

  1. neděle postní

  V neděli 10. 3. 2019 jsme slavili 1. neděli postní bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

   V sobotu 16. 3. 2019 slavíme od 16:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

   V neděli 17. 3. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode