Ohlášky

 • 18.11.2018 00:00

  33. neděle v mezidobí

  18. listopadu slavíme 33. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  Ve středu 21. listopadu se slaví památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

  Ve čtvrtek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Sv. Cecílie je patronkou hudebníků, proto můžeme v modlitbě zvláště pamatovat na naše varhaníky, varhanice a všechny další, kteří pečují o liturgickou hudbu a zpěv.

  V sobotu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.

  V sobotu 24. listopadu se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Týden po neděli 25. 11. je posledním týdnem liturgického roku a v neděli 2. prosince začíná doba adventní. Předem upozorňujeme, že se proto bude při bohoslužbách v sobotu 1. 12. od 16:30 v Nedělištích a v neděli 2. 12. v 10:00 ve Všestarech konat žehnání adventních věnců pro naše domovy.

 • 11.11.2018 10:00

  32. neděle v mezidobí

  11. listopadu slavíme 32. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Protože si tento den připomínáme 100. výročí od konce 1. světové války, zvláště prosíme za mít a pokoj ve světě.

  V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

  V úterý 13. listopadu slavíme památku sv. Anežky České, panny.

  V sobotu 17. listopadu se slaví památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
   
  V sobotu 17. 11. se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

   

  V neděli 18. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 17. 11. v Nedělištích a v neděli 18. 11. ve Všestarech.

 • 03.11.2018 16:47

  31. neděle v mezidobí

  28. října slavíme 30. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Při bohoslužbách prosíme mj. také za naši vlast (v souvislosti se stým výročím vzniku republiky).

  Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

  V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužby předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). Po bohoslužbě bude možnost pomodlit se v tichu za zemřelé na přilehlém hřbitově.

  V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv).

  V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv). Po bohoslužbě bude následovat společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

   

  Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K  podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě 2. 11. na Chlumu (modlitba Páně a vyznání víry, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době). Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 3. 11. v Nedělištích i v neděli 4. 11. ve Všestarech. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost – to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


  K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

     Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  28. října slavíme 30. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Při bohoslužbách prosíme mj. také za naši vlast (v souvislosti se stým výročím vzniku republiky).

  Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

  V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužby předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). Po bohoslužbě bude možnost pomodlit se v tichu za zemřelé na přilehlém hřbitově.

  V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv).

  V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv). Po bohoslužbě bude následovat společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

   

  Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K  podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě 2. 11. na Chlumu (modlitba Páně a vyznání víry, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době). Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 3. 11. v Nedělištích i v neděli 4. 11. ve Všestarech. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost – to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


  K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

     Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  28. října slavíme 30. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Při bohoslužbách prosíme mj. také za naši vlast (v souvislosti se stým výročím vzniku republiky).

  Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

  V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužby předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). Po bohoslužbě bude možnost pomodlit se v tichu za zemřelé na přilehlém hřbitově.

  V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv).

  V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv). Po bohoslužbě bude následovat společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

   

  Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K  podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě 2. 11. na Chlumu (modlitba Páně a vyznání víry, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době). Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 3. 11. v Nedělištích i v neděli 4. 11. ve Všestarech. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost – to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


  K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

     Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  28. října slavíme 30. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Při bohoslužbách prosíme mj. také za naši vlast (v souvislosti se stým výročím vzniku republiky).

  Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

  V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužby předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). Po bohoslužbě bude možnost pomodlit se v tichu za zemřelé na přilehlém hřbitově.

  V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv).

  V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv). Po bohoslužbě bude následovat společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

   

  Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K  podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě 2. 11. na Chlumu (modlitba Páně a vyznání víry, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době). Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 3. 11. v Nedělištích i v neděli 4. 11. ve Všestarech. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost – to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


  K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

     Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/ohlasky/

  4. listopadu slavíme 31. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pátek 9. listopadu 2018 slavíme Svátek posvěcení lateránské baziliky, v sobotu 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
   
  V sobotu 10. 11. se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

   

  V neděli 11. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v neděli 4. 11. ve Všestarech a v sobotu 10. 11. na Chlumu.

  Připomínáme, že kterýkoliv den od 1. do 8. listopadu lze při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé získat plnomocné odpustky určené našim zemřelým (při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže). K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

   

 • 28.10.2018 20:13

  30. neděle v mezidobí

  28. října slavíme 30. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Při bohoslužbách prosíme mj. také za naši vlast (v souvislosti se stým výročím vzniku republiky).

  Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

  V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužby předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). Po bohoslužbě bude možnost pomodlit se v tichu za zemřelé na přilehlém hřbitově.

  V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv).

  V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku, příp. se zapojit osobně do přímluv). Po bohoslužbě bude následovat společná návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

   

  Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K  podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě 2. 11. na Chlumu (modlitba Páně a vyznání víry, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době). Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před bohoslužbami v sobotu 3. 11. v Nedělištích i v neděli 4. 11. ve Všestarech. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost – to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


  K plnomocným odpustkům více www.pastorace.cz/tematicke-texty/dusickove-odpustky a www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum.

   

   

   

 • 21.10.2018 20:27

  29. neděle v mezidobí

  21. října slavíme 29. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pátek 26. října 2018 budeme slavit bohoslužbu od 16:30 v kostele sv. Ondřeje ve Světí.

  V sobotu 27. října 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  Připomínáme, že ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. se mění čas. Posuneme hodiny o jednu hodinu zpět, tzn., že budeme vstávat o hodinu později oproti současnému času.

  V neděli 28. října budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Svátost smíření (zpověď ) bude možné slavit před bohoslužbami v pátek 26. 10. ve Světí a v sobotu 27. 10. na Chlumu. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh  obnovuje křestní milost - to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost  vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých. Proto doporučujeme využít možnost slavení svátosti smíření  také s ohledem na blížící se vzpomínku na všechny věrné zemřelé (v den vzpomínky na všechny zemřelé v pátek 2. listopadu bude v mimořádném pořádku bohoslužba v 16:30 na Chlumu; přímo před ní se však již zpovídat nebude).

   

   

 • 12.10.2018 22:51

  28. neděle v mezidobí

  14. října slavíme 28. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pondělí 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

  Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

  Ve čtvrtek 18. října slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty.

  V sobotu 20. října 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  V neděli 21. října budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

 • 07.10.2018 14:33

  27. neděle v mezidobí

  7. října slavíme 27. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V sobotu 13. října 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 14. října budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Příležitost ke slavení svátosti smíření (zpovědi) bude před sobotní bohoslužbou na Chlumu nebo po ní.

 • 30.09.2018 21:01

  26. neděle v mezidobí

  30. září slavíme 26. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pondělí 1. října se slaví památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

  V úterý 2. října je památka svatých andělů strážných.

  Ve čtvrtek 4. října slavíme památku sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve.

  V sobotu 6. října 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  V neděli 7. října budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

 • 21.09.2018 17:01

  25. neděle v mezidobí

  23. září slavíme 25. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00. Před, příp. po ní bude tuto neděli možné po dohodě s knězem slavit také svátost smíření (zpověď).

  Ve čtvrtek 27. září 2018 je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

  V pátek 28. září 2018 je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V naší farnosti ji budeme slavit bohoslužbou od 16:30 v kostele sv. Ondřeje ve Světí.

  V sobotu 29. září 2018 se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 30. září budeme slavit bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

 • 12.09.2018 16:18

  24. neděle v mezidobí

  16. září slavíme 24. neděli v mezidobí. Bohoslužba ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech začíná v 10:00 hod.

  Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

  V pátek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

  V sobotu 22. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích. V neděli 23. září budeme od 10:00 slavit bohoslužbu v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.
                                                                                                                         

  V sobotu 22. září bude od 9:30 v katedrále Svatého Ducha probíhat kněžské svěcení Petra Vtípila a Jana Lukeše. Zájemce zveme k účasti a všechny prosíme o modlitbu za oba svěcence.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Bohoslužby

aktuální přehled
listopad - prosinec 2018
(jen do doby aventní - vánoční pořad bude zveřejněn později)
 

 

Všestary: pravidelné nedělní bohoslužby v 10:00

Neděliště:  sobota 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Chlum: sobota 10. 11., 24.11., 8.12., 22.12. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Světí:  pátek 30.11. v 16:30 (poutní bohoslužba)

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 109

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode