Ohlášky

 • 20.01.2019 09:09

  2. neděle v mezidobí

  V neděli 13. 1. 2019 jsme slavili slavnost Křtu Páně bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Touto slavností skončila doba vánoční.

  Ve čtvrtek 17. 1. je památka sv. Antonína, opata a v pátek 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Proto se v následujícím týdnu zvláště modlíme za ekumenismus.

  V sobotu 19. 1. 2019 slavíme od 15:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 20. 1. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Další oznámení:

  Předem upozorňujeme, že sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích  budou začínat v 15:30 pouze do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019. Poté, tj. od 9. února v Nedělištích a od 16. února na Chlumu budou tyto bohoslužby s nedělní platností začínat až v 16:30. (Podle kanonického práva se mají bohoslužby s nedělní platností konat po 16. hodině).  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/news/slavnost-krtu-pane/b

  V neděli 13. 1. 2019 jsme slavili slavnost Křtu Páně bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Touto slavností skončila doba vánoční.

  Ve čtvrtek 17. 1. je památka sv. Antonína, opata a v pátek 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Proto se v následujícím týdnu zvláště modlíme za ekumenismus.

  V sobotu 19. 1. 2019 slavíme od 15:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 20. 1. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Další oznámení:

  Předem upozorňujeme, že sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích  budou začínat v 15:30 pouze do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019. Poté, tj. od 9. února v Nedělištích a od 16. února na Chlumu budou tyto bohoslužby s nedělní platností začínat až v 16:30. (Podle kanonického práva se mají bohoslužby s nedělní platností konat po 16. hodině).  Více zde: https://farnost-vsestary.webnode.cz/news/slavnost-krtu-pane/

  V neděli 20. 1. 2019 slavíme 2. neděli v mezidobí bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  V pondělí 21. 1. je památka sv. Anežky, panny a mučednice. Ve čtvrtek 24. 1. se slaví památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V pátek 25. 1. je svátek obrácení sv. Pavla, apoštola a v sobotu 26. 1. památka sv. Timoteje a  Tita, biskupů.

  V pátek 25. 1. je poslední pátek v měsíci; v kostele sv. Ondřeje ve Světí se koná bohoslužba od 16:30.

  V sobotu 26. 1. 2019 slavíme od 15:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  V neděli 27. 1. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Svátost smíření je možné slavit po dohodě s přítomným knězem před bohoslužbami (příp. po nich)  ve Světí (25. 1.), ve Všestarech (27. 1.) a pravděpodobně i v Nedělištích (26. 1.).

  Další oznámení:

  Předem upozorňujeme, že sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích  budou začínat v 15:30 pouze do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019. Poté, tj. od 9. února v Nedělištích a od 16. února na Chlumu budou tyto bohoslužby s nedělní platností začínat až v 16:30. (Podle kanonického práva se mají bohoslužby s nedělní platností konat po 16. hodině).

 • 13.01.2019 23:59

  Slavnost Křtu Páně

  V neděli 13. 1. 2019 jsme slavili slavnost Křtu Páně bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Touto slavností skončila doba vánoční.

  Ve čtvrtek 17. 1. je památka sv. Antonína, opata a v pátek 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Proto se v následujícím týdnu zvláště modlíme za ekumenismus.

  V sobotu 19. 1. 2019 slavíme od 15:30 bohoslužbu s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 20. 1. 2019 slavíme bohoslužbu od 10:00 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Další oznámení:

  Předem upozorňujeme, že sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích  budou začínat v 15:30 pouze do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019. Poté, tj. od 9. února v Nedělištích a od 16. února na Chlumu budou tyto bohoslužby s nedělní platností začínat až v 16:30. (Podle kanonického práva se mají bohoslužby s nedělní platností konat po 16. hodině).

 • 06.01.2019 21:17

  Slavnost Zjevení Páně

  V neděli 6. 1. 2019 slavíme slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba s žehnáním vody, kadidla a křídy se koná od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Slavností Zjevení Páně začíná poslední vánoční týden.

  V sobotu 12. 1. 2019 slavíme od 15:30 vigilii slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  V neděli 13. 1. 2019 je slavnost Křtu Páně. Bohoslužba se koná od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Příležitost ke slavení svátosti smíření bude před bohoslužbou 13. 1. ve Všestarech. Zájemci nechť osloví přítomného kněze.

  Slavností Křtu Páně končí doba vánoční. Děkujeme všem, kteří se podíleli na výzdobě našich kostelů a na zajištění hudební součásti liturgie. Zejména však děkujeme za společenství při slavení vánočních tajemství a všem přejeme, aby Kristova láska prozářila všední i sváteční dny nového roku.

 • 29.12.2018 18:06

  Svátek svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

  V neděli 30. 12. slavíme svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Bohoslužba s obnovou manželských slibů se koná od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Na Nový rok v úterý 1. 1. 2019 slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie bohoslužbou od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Jedná se o zasvěcený svátek (podobně jako slavnost Narození Páně), který mají věřící slavit stejně jako neděli svátečním klidem a účastí na bohoslužbě.

  V sobotu 5. 1. 2019 slavíme od 15:30 vigilii slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy).

  V neděli 6. 1. 2019 je slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba (s žehnáním vody, kadidla a křídy) se koná od 10:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Do roku 2019 srdečně přejeme hojnost Kristova pokoje.

 • 22.12.2018 19:29

  4. neděle adventní

  23. prosince slavíme 4. adventní neděli pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pondělí 24. prosince je Štědrý den. Štědrý večer je svatvečerem slavnosti Narození Páně, kterým vstupujeme do doby vánoční. V naší farnosti budeme slavit tyto bohoslužby:

  od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (při vigilii, doslova při pod/večerním bdění neboli tzv. svatvečeru vítáme příchod vtěleného Božího Syna bohoslužbou slova a setkáním s tajemstvím Kristovy eucharistické přítomnosti mezi námi)

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  V úterý 25. 12. je slavnost Narození Páně. Slavnostní bohoslužba se bude konat od 10:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Ve středu 26. 12. slavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek 27. 12. svátek sv. Jana, evangelisty a v pátek 28. 12. svátek sv. Mláďátek.

  V sobotu 29. 12. budeme slavit od 15:30 bohoslužbu ze svátku sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa (s nedělní platností) v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích.

  Příští neděli 30. 12. slavíme svátek Sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Od 10:00 se koná bohoslužba s obnovou manželských slibů v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

  Do následujících svátečních dnů všem vyprošujeme Boží požehnání a ze srdce přejeme Vánoce naplněné Kristovým pokojem. Zvláště přitom myslíme na lidi nemocné, opuštěné a trpící. V modlitbě pamatujeme také na ty, kteří letos přešli z tohoto světa do věčné radosti u Pána.

 • 16.12.2018 21:56

  3. nedělě adventní

  16. listopadu prosince jsme slavili 3. neděli adventní , tzv. radostnou pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pondělí 17. prosince začíná předvánoční týden.

  V sobotu 22. prosince se bude bohoslužba s nedělní platností konat od 15:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  23. prosince slavíme 4. adventní neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

   

  V době vánoční bude následující pořad bohoslužeb:

  Pondělí 24. 12. – Štědrý den

  od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  Úterý 25. 12.od 10:00 slavnost Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  Sobota 29. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů)

  Neděle 30. 12. – od 10:00 svátek sv. rodiny v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s obnovou manželských slibů)

  Úterý 1. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

  Sobota 5. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Neděle 6. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Zjevení Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Sobota 12. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  Neděle 13. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech; slavností Křtu Páně končí doba vánoční

   

  Další oznámení:

  Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

 • 10.12.2018 19:03

  2. neděle adventní

  9. listopadu prosince jsme slavili 2. neděli adventní pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  Ve čtvrtek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

  V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

  V sobotu 15. prosince se bude bohoslužba s nedělní platností konat od 15:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

  16. prosince slavíme 3. adventní, tzv. radostnou neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  ---------------------

  Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 3. adventní neděle v Nedělištích a ve Všestarech. V neděli 16. 12. bude bohoslužbě ve farním kostele ve Všestarech předsedat Mons. Pavel Boukal.

  --------------------

  Na základě žádosti farníků uvádíme přehled vánočních bohoslužeb po jednotlivých dnech (doplněný o 4. neděli adventní):

  Sobota 22. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  Neděle 23. 12.od 10:00 bohoslužba 4. neděle adventní v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  Pondělí 24. 12. – Štědrý den

  od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  od 22:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu

  Úterý 25. 12.od 10:00 slavnost Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

  Sobota 29. 12. – od 15:30 bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (ze svátku sv. rodiny s obnovou manželských slibů)

  Neděle 30. 12. – od 10:00 svátek sv. rodiny v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s obnovou manželských slibů)

  Úterý 1. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

  Sobota 5. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Zjevení Páně v kostele Proměnění Páně na Chlumu (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Neděle 6. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Zjevení Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  Sobota 12. 1. 2019 – od 15:30 vigilie slavnosti Křtu Páně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

  Neděle 13. 1. 2019 – od 10:00 slavnost Křtu Páně v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech; slavností Křtu Páně končí doba vánoční

  ----------------------

  Další oznámení:

  V pondělí 10. 12. se konal v ateliéru restaurátorky kontrolní den průběhu 1. etapy restaurování oltáře sv. Anny v kostele v Nedělištích. Jeho obnovená podoba, která se pomalu připravuje, bude korespondovat s ostatními oltáři. Jistě přispěje k ještě větší kráse liturgického prostoru tohoto našeho kostela. Všem, kteří na obnovu oltáře přispěli, děkujeme a (nejen je) prosíme o zachování přízně také do budoucna.

  Pro každý den doby adventní doby připravilo Biskupství královéhradecké rozjímání kněží a jáhnů, které doporučujeme Vaší pozornosti. Dostupné zde.

  Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

 • 02.12.2018 10:48

  1. neděle adventní

  2. listopadu prosince jsme slavili 1. neděli adventní pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pondělí 3. prosince se slaví památka sv. Františka Xaverského, kněze.

  V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

  V sobotu 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Tento den se bude bohoslužba s nedělní platností konat od 15:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

  9. prosince slavíme 2. adventní neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

   

  Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 2. adventní neděle na Chlumu a ve Všestarech. O nedělích 9. a 16. 12. bude bohoslužbám ve farním kostele ve Všestarech předsedat Mons. Pavel Boukal.

  Pro každý den doby adventní doby připravilo Biskupství královéhradecké rozjímání kněží a jáhnů, které doporučujeme Vaší pozornosti. Přístup je zde.

  Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

 • 25.11.2018 21:14

  Slavnost Ježíše Krista Krále

  25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  V pátek 30. listopadu slavíme svátek sv. apoštola Ondřeje poutní bohoslužbou, která se bude konat od 16:30 v kostele ve Světí. Srdečně zveme k účasti na bohoslužbě i na krátkém neformální setkání, které ji bude následovat.

  V sobotu 1. prosince se bude od 15:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

  2. prosince slavíme 1. adventní neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Týden po neděli 25. 11. je posledním týdnem liturgického roku a v neděli 2. prosince začíná doba adventní. Proto se bude při bohoslužbách v sobotu 1. 12. od 16:30 v Nedělištích a v neděli 2. 12. v 10:00 ve Všestarech konat žehnání adventních věnců. Účastníci si mohou vzít k požehnání věnce pro své domovy.

   

  Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 1. adventní neděle v Nedělištích a ve Všestarech. Adventní příležitost ke svátosti smíření bude také o nedělích 9. a 16. 12., kdy bude bohoslužbám ve farním kostele předsedat Mons. Pavel Boukal.

  Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

 • 18.11.2018 00:00

  33. neděle v mezidobí

  18. listopadu slavíme 33. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

  Ve středu 21. listopadu se slaví památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

  Ve čtvrtek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Sv. Cecílie je patronkou hudebníků, proto můžeme v modlitbě zvláště pamatovat na naše varhaníky, varhanice a všechny další, kteří pečují o liturgickou hudbu a zpěv.

  V sobotu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.

  V sobotu 24. listopadu se bude od 16:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

  V neděli 25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

  Týden po neděli 25. 11. je posledním týdnem liturgického roku a v neděli 2. prosince začíná doba adventní. Předem upozorňujeme, že se proto bude při bohoslužbách v sobotu 1. 12. od 16:30 v Nedělištích a v neděli 2. 12. v 10:00 ve Všestarech konat žehnání adventních věnců pro naše domovy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 111

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode