Ohlášky

 • 01.07.2018 16:25

  13. neděle v mezidobí

  V úterý je svátek sv. Tomáše, apoštola; ve středu je památka sv. Prokopa, opata; ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a příští neděle je 14. v mezidobí.

  Minulou neděli proběhla v naší farnosti sbírka na Charitu. Výtěžek této sbírky činil v naší farnosti 2050,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku.

  Petr Zadina, administrátor farnosti má od 1. července do 31. července 2018 dovolenou. V případě potřeby se obracejte na děkansky úřad v Hradci Králové. Kontakty apod. naleznete na těchto webových stránkách: https://www.dekanstvihk.cz/wp/

  Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

 • 23.06.2018 12:05

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  Dnes slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele; ve čtvrtek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; v pátek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a příští neděle je 13. v mezidobí.

  Dnešní sbírka je věnována na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. Zítra, v neděli ve farním kostele ve Všestarech v 8:00, v pátek 29. června ve Světí a příští sobotu 30. června v Nedělištích v 16:30.

  Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

 • 16.06.2018 14:55

  11.neděle v mezidobí

  Ve čtvrtek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a příští neděli je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

  V týdnu zde budou mše svaté v obvyklou dobu. Pouze příští sobotu bude mše svatá na Chlumu už od 14:00. Bude se zde konat Svatohubertská troubená mše, poté slavnostní průvod na mysliveckou chatu - na myslivecké chatě – program pro děti i dospělé – trubači, sokolnictví, výstava trofejí, skákací hrad, vzduchovky, lukostřelba, aj. K tanci a poslechu bude hrát RELAX Jaroměř. Občerstvení zajištěno – zvěřinové speciality, zmrzlina, aj.

  Příští neděli budeme v kostele sv. Jana Křtitele Na Zámečku slavit poutní slavnost. Znamená to, že příští neděli nebude mše svatá v kostele sv. Antonína a v kostele sv. Jana Křtitele bude poutní mše svatá začínat v 10 hodin. Po poutní mši svaté bude asi od 11:30 hodin následovat až do večera na farní zahradě v Novém Hradci Králové farní den, na který jste i Vy všichni srdečně zváni.

  Sbírka příští neděli bude věnována na potřeby diecézní charity v Hradci Králové.

  Královehradecký vikariát zve všechny mladé na poslední vikariátní setkání mladých v tomto školním roce, které se bude konat v pátek 22. června 2018 od 18:30 na Novém Hradci Králové. Více informací naleznete na plakátku.

 • 10.06.2018 14:54

  10.neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Barnabáše, apoštola; ve středu sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a příští neděle je 11. v mezidobí.

  Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

 • 03.06.2018 07:16

  Slavnost Těla a Krve Páně

  V úterý je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 10. v mezidobí.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. V sobotu 9.6. v 16:30 na Chlumu. A zde ve Všestarech v neděli v 8:00.

 • 26.05.2018 21:43

  Slavnost Nejsvětější Trojice (pouť)

  Ve středu je památka sv. Zdislavy; ve čtvrtek je svátek Navštívení Panny Marie; v pátek sv. Justina a příští neděli oslavíme slavnost Těla a Krve Páně.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. V sobotu 2. června v Nedělištích a zde ve Všestarech příští neděli od 8:00.

  Minulou neděli zde byla sbírka věnována na Pastorační aktivity v diecézi. V naší farnosti jste na ní přispěli částkou … 1495,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

 • 20.05.2018 06:14

  Slavnost Seslání Ducha svatého

  Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

  Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

  Tento týden v pátek je ohlášená na mnoha místech v českých a moravských diecézích „Noc kostelů“. Do této iniciativy se zapojila i naše farnost. Venku na vývěsce bude program večera v našem farním kostele ve Všestarech.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku.

  V pátek ve Světí v 16:30

  V sobotu na Chlumu v 16:30.

  Zde příští týden v 8:00.

  Program noci kostelů (25.5.2018) :

  Kostel bude otevřen pro veřejnost od 17:00 do 19:00

  17:00 – 1. prohlídka věže kostela

  17:45 – komentovaná prohlídka kostela

  18:00 – 2. prohlídka věže kostela

 • 12.05.2018 14:11

  Slavnost Nanebevstoupení Páně

  V pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola; ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého.

  25. května se bude konat večer tzv. Noc kostelů. Prosím vás, kteří máte možnost, abyste se přihlásili a zapojili v naší farnosti.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku.
   
  V sobotu bude mše svatá v Nedělištích v 16:30.
   
  Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého.
   
  Sbírka příští neděli je věnována na Pastorační aktivity v diecézi.
   
  Příležitost ke svaté zpovědi je před každou mší svatou.
   
  Teď po mši svaté se bude konat májová pobožnost. Všichni jste srdečně zváni!
   
   

 • 05.05.2018 12:28

  6. neděle velikonoční

  Dnes jsme oslavili 6. neděli velikonoční a příští neděli budeme v naší farnosti slavit Nanebevstoupení Páně. 

  Bohoslužby budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. Zítra bude bohoslužba ve Všestarech v 8:00. Příští sobotu na Chlumu v 16:30 a příští neděli ve Všestarech v 8:00. Zde bude mše svatá za 14 dní v 16:30. 

  Po celý měsíc květen se budou konat také májové pobožnosti. Na Chlumu a v Nedělištích vždy před mší svatou v 16:00 a ve Všestarech po mši svaté.

   

 • 29.04.2018 07:32

  5. neděle velikonoční

  V úterý začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie, je také památka sv. Josefa – dělníka; ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a příští neděle je 6. velikonoční.

  Minulou neděli byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a bohoslovců. V naší farnosti jste na ni přispěli částkou … 1295,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

  Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. V sobotu v Nedělištích v 16:30 a v neděli ve Všestarech v 8:00.

  Před každou sobotní mši svatou se budou po celý měsíc květen konat od 16:00 májové pobožnosti.

  Příležitost k přijetí svátosti smíření je před každou mší svatou.

1 | 2 >>

Bohoslužby

 Červenec

 

Všestary: Každou neděli od 8:00

Neděliště:  sobota 14.7. v 16:30, sobota 28.7. v 16:30

Chlum: sobota 7.7. v 16:30 , sobota 21.7. v 16:30

Světí Tento měsíc mše svatá ve Světí nebude

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 99

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode