Slavnost Seslání Ducha svatého

20.05.2018 06:14

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden v pátek je ohlášená na mnoha místech v českých a moravských diecézích „Noc kostelů“. Do této iniciativy se zapojila i naše farnost. Venku na vývěsce bude program večera v našem farním kostele ve Všestarech.

Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku.

V pátek ve Světí v 16:30

V sobotu na Chlumu v 16:30.

Zde příští týden v 8:00.

Program noci kostelů (25.5.2018) :

Kostel bude otevřen pro veřejnost od 17:00 do 19:00

17:00 – 1. prohlídka věže kostela

17:45 – komentovaná prohlídka kostela

18:00 – 2. prohlídka věže kostela

Zpět

Bohoslužby

Srpen

 

Všestary: Každou neděli od 8:00 (pouze v neděli 12. srpna se posouvá mše svatá až na 11:30)

Neděliště:  sobota 11.8. v 16:30, 15.8. 2018 od 17:00 - poutní mše svatá, sobota 25.8. v 16:30

Chlum: sobota 4.8. v 16:30 , pondělí 6.8. od 16:00 - poutní mše svatá,  sobota 18.8. v 16:30

Světí 31.8. 2018

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 100

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode