Slavnost Ježíše Krista Krále

25.11.2018 21:14

25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

V pátek 30. listopadu slavíme svátek sv. apoštola Ondřeje poutní bohoslužbou, která se bude konat od 16:30 v kostele ve Světí. Srdečně zveme k účasti na bohoslužbě i na krátkém neformální setkání, které ji bude následovat.

V sobotu 1. prosince se bude od 15:30 konat bohoslužba s nedělní platností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

2. prosince slavíme 1. adventní neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

Týden po neděli 25. 11. je posledním týdnem liturgického roku a v neděli 2. prosince začíná doba adventní. Proto se bude při bohoslužbách v sobotu 1. 12. od 16:30 v Nedělištích a v neděli 2. 12. v 10:00 ve Všestarech konat žehnání adventních věnců. Účastníci si mohou vzít k požehnání věnce pro své domovy.

 

Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 1. adventní neděle v Nedělištích a ve Všestarech. Adventní příležitost ke svátosti smíření bude také o nedělích 9. a 16. 12., kdy bude bohoslužbám ve farním kostele předsedat Mons. Pavel Boukal.

Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

Zpět

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode