Biskupové zvou na NEK 2015

13.09.2014 10:42

Čeští a moravští biskupové zvou na Národní eucharistický kongres a vybízí k modlitbám za biskupskou synodu. V plném znění přinášíme text, který se čte při bohoslužbách v neděli 13. září 2015.

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Nyní se na vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10.30 hodin v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií.

Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali skutečnost, že eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v církvi denně až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život.

Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání církve jako tajemného těla Kristova (srov. KKC 789), které se z eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz. Srdečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.

S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma „Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě“. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem Františkem vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto synodu. Modleme se společně za dary Ducha svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry synody na přímluvu Svaté rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem.

Srdečně vám za to děkujeme a společně všem žehnáme.

V Kristu a Marii,

vaši čeští a moravští biskupové

Zpět

Bohoslužby

aktuální přehled
listopad - prosinec 2018
(jen do doby aventní - vánoční pořad bude zveřejněn později)
 

 

Všestary: pravidelné nedělní bohoslužby v 10:00

Neděliště:  sobota 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Chlum: sobota 10. 11., 24.11., 8.12., 22.12. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Světí:  pátek 30.11. v 16:30 (poutní bohoslužba)

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 109

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode