5. neděle velikonoční

29.04.2018 07:32

V úterý začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie, je také památka sv. Josefa – dělníka; ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a příští neděle je 6. velikonoční.

Minulou neděli byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a bohoslovců. V naší farnosti jste na ni přispěli částkou … 1295,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. V sobotu v Nedělištích v 16:30 a v neděli ve Všestarech v 8:00.

Před každou sobotní mši svatou se budou po celý měsíc květen konat od 16:00 májové pobožnosti.

Příležitost k přijetí svátosti smíření je před každou mší svatou.

Zpět

Bohoslužby

Srpen

 

Všestary: Každou neděli od 8:00 (pouze v neděli 12. srpna se posouvá mše svatá až na 11:30)

Neděliště:  sobota 11.8. v 16:30, 15.8. 2018 od 17:00 - poutní mše svatá, sobota 25.8. v 16:30

Chlum: sobota 4.8. v 16:30 , pondělí 6.8. od 16:00 - poutní mše svatá,  sobota 18.8. v 16:30

Světí 31.8. 2018

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 100

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode