5. neděle velikonoční

29.04.2018 07:32

V úterý začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie, je také památka sv. Josefa – dělníka; ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a příští neděle je 6. velikonoční.

Minulou neděli byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a bohoslovců. V naší farnosti jste na ni přispěli částkou … 1295,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté budou v naší farnosti v obvyklém pořádku. V sobotu v Nedělištích v 16:30 a v neděli ve Všestarech v 8:00.

Před každou sobotní mši svatou se budou po celý měsíc květen konat od 16:00 májové pobožnosti.

Příležitost k přijetí svátosti smíření je před každou mší svatou.

Zpět

Bohoslužby

aktuální přehled
září - říjen 2018

 

Všestary: pravidelné nedělní bohoslužby v 10:00

Neděliště:  sobota 8.9., 22. 9., 6.10., 20.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Chlum: sobota 1.9., 15. 9., 29. 9., 13.10., 27.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Světí:  pátek 31.8., 28.9., 26.10. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 105

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode