4. neděle velikonoční

22.04.2018 07:00

Zítra, v pondělí, je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu svátek sv. Marka, evangelisty a příští neděle je 5. velikonoční.

Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka věnovaná na repatriaci migrantů do zemí středního východu. Na Chlumu a ve Všestarech jste na ní přispěli částkou … 1 407,- Kč. Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby kněžského semináře. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírky přispěli.

V týdnu budou mše svaté v naší farnosti v obvyklém pořádku. V pátek 27. dubna bude mše svatá v 16:30 ve Světí, v sobotu 28. dubna na Chlumu a v 8:00 ve Všestarech.

Zpět

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode