4. neděle velikonoční

22.04.2018 07:00

Zítra, v pondělí, je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu svátek sv. Marka, evangelisty a příští neděle je 5. velikonoční.

Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka věnovaná na repatriaci migrantů do zemí středního východu. Na Chlumu a ve Všestarech jste na ní přispěli částkou … 1 407,- Kč. Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby kněžského semináře. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírky přispěli.

V týdnu budou mše svaté v naší farnosti v obvyklém pořádku. V pátek 27. dubna bude mše svatá v 16:30 ve Světí, v sobotu 28. dubna na Chlumu a v 8:00 ve Všestarech.

Zpět

Bohoslužby

aktuální přehled
září - říjen 2018

 

Všestary: pravidelné nedělní bohoslužby v 10:00

Neděliště:  sobota 8.9., 22. 9., 6.10., 20.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Chlum: sobota 1.9., 15. 9., 29. 9., 13.10., 27.10. v 16:30 - bohoslužba s nedělní platností

Světí:  pátek 31.8., 28.9., 26.10. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 105

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode