4. neděle velikonoční

22.04.2018 07:00

Zítra, v pondělí, je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu svátek sv. Marka, evangelisty a příští neděle je 5. velikonoční.

Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka věnovaná na repatriaci migrantů do zemí středního východu. Na Chlumu a ve Všestarech jste na ní přispěli částkou … 1 407,- Kč. Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby kněžského semináře. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírky přispěli.

V týdnu budou mše svaté v naší farnosti v obvyklém pořádku. V pátek 27. dubna bude mše svatá v 16:30 ve Světí, v sobotu 28. dubna na Chlumu a v 8:00 ve Všestarech.

Zpět

Bohoslužby

Srpen

 

Všestary: Každou neděli od 8:00 (pouze v neděli 12. srpna se posouvá mše svatá až na 11:30)

Neděliště:  sobota 11.8. v 16:30, 15.8. 2018 od 17:00 - poutní mše svatá, sobota 25.8. v 16:30

Chlum: sobota 4.8. v 16:30 , pondělí 6.8. od 16:00 - poutní mše svatá,  sobota 18.8. v 16:30

Světí 31.8. 2018

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 100

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode