24. neděle v mezidobí - 11. 09. 2011

10.09.2011 20:26

V úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka sv. Ludmily, mučednice, neděle je 25. v mezidobí.

Mše svaté budou jako obvykle: v sobotu v 16:30 na Chlumu a v neděli v 8:00 ve Všestarech.

Příští neděli bude sbírka na církevní školy v naší diecézi. Vyslechněte si tedy následující dopis:

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v naší diecézi.

Biskupství královéhradecké je zřizovatelem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a mateřské školy škola Jana Pavla II. v Hradci Králové a Církevní základní školy v Borohrádku.

Kromě toho v diecézi působí školská zařízení dalších zřizovatelů, a to: gymnázium v Kutné Hoře (zřizované sestrami voršilkami), gymnázium ve Skutči (zřizované Suverénním řádem maltézských rytířů) a dívčí internát v Hradci Králové (zřizovaný sestrami salesiánkami). Tato církevní školská zařízení navštěvovalo v uplynulém školním roce více než 1300 žáků.

Církevní školy jsou založeny na křesťanských principech, ve svém působení zdůrazňují propojení vzdělávací a výchovné složky, usilují o rozvoj studentů nejen po stránce intelektuální, ale i duchovní. Velmi dobrou úroveň církevních škol potvrdily červnové výsledky státních maturit. V celorepublikovém žebříčku se v první desítce umístily hned 3 církevní školy, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové se umístilo mezi všemi gymnázii Královéhradeckého kraje na 3. místě. Děkujeme za to vedení škol, pedagogům i studentům.

Církevní školy v České republice jsou sice financovány příspěvkem ze státního rozpočtu, ale ne všechny jejich potřeby mohou být touto dotací plně pokryty. Proto se obracíme na věřící celé diecéze, aby pomohli podpořit fungování církevních škol.

V loňském roce činil výnos sbírky celkem 780.000,- Kč. Z této částky bylo na základě předložených projektů přímo mezi jednotlivé školy rozděleno 452.400,- Kč a 327.600,- Kč bylo použito na nezbytné opravy a rekonstrukce školních budov. Podrobné informace o rozdělení sbírky z roku 2010 najdete na webových stránkách diecéze, kde bude také zveřejněno rozdělení letošní sbírky, které najdete rovněž v lednovém čísle časopisu IKD.

Podporu církevnímu školství můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale i propagací našich škol ve svém okolí a v neposlední řadě modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání ve společnosti.

S upřímným poděkováním

P. Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství

a Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Zpět

Bohoslužby

 Únor - březen

Všestary: každou neděli v 8:00

Neděliště: sobota 24.2. v 15:30
                  sobota10.3. v 15:30

Chlum: sobota 17.2. v 15:30 , sobota 3.3. v 15:30

Světí:  pátek 23.2. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 94

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode