21. neděle v mezidobí

23.08.2018 12:12

26. 8. je 21. neděle v mezidobí. V pondělí 27. 8. je památka sv. Moniky, v úterý 28. 8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Ve středu 29. 8. slavíme památku Umučení sv. Jana Křtitele.

V pátek 31. 8. budeme od 16:30 slavit bohoslužbu v kostele sv. Ondřeje ve Světí. V sobotu 1. září se bude konat bohoslužba s nedělní platností od 16:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu. V něděli 2. září budeme slavit bohoslužbu ve Všestarech od 10:00, při které budeme vyprošovat na začátku školního roku Boží požehnání především dětem, ale i učitelům a rodičům. Zveme všechny zainteresované; děti si mohou přinést školní tašky a další školní potřeby k požehnání.

Upozorňujeme na změnu času nedělních bohoslužeb - od září je třeba přesunout jejich začátek na 10. hod., aby mohl administrátor in spiritualibus Jaroslav Brožek plnit své povinnosti ve farnosti Opatovice n.L. a zároveň dojíždět cca jednou za dva týdny do Všestar. O nědělích, kdy nebude přítomen kněz, bude za přesednictví jáhna probíhat bohoslužba slova, obřad svatého přijímání i závěrečné požehnání. Také při této bohoslužbě je přítomen Pán Ježíš ve svém slově, eucharistickém pokrmu i ve shromáždění věřících, kterému předsedá vysvěcený služebník církve. Chceme tak povzbudit věřící, aby se na životě naší farnosti nadále podíleli a posilovali tak přítomnost Kristovy církve v místě, které má (alespoň s ohledem na jeho minulost) důležitou roli v dějinách naší diecéze i země.

Zpět

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode