1. neděle adventní

02.12.2018 10:48

2. listopadu prosince jsme slavili 1. neděli adventní pravidelnou bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech od 10:00.

V pondělí 3. prosince se slaví památka sv. Františka Xaverského, kněze.

V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V sobotu 8. prosince slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Tento den se bude bohoslužba s nedělní platností konat od 15:30 v kostele Proměnění Páně na Chlumu (na základě žádosti farníků je začátek posunutý o hodinu oproti dříve ohlášenému času).

9. prosince slavíme 2. adventní neděli bohoslužbou od 10:00 ve farním kostele ve Všestarech.

 

Svátost smíření je možné slavit před bohoslužbami z 2. adventní neděle na Chlumu a ve Všestarech. O nedělích 9. a 16. 12. bude bohoslužbám ve farním kostele ve Všestarech předsedat Mons. Pavel Boukal.

Pro každý den doby adventní doby připravilo Biskupství královéhradecké rozjímání kněží a jáhnů, které doporučujeme Vaší pozornosti. Přístup je zde.

Upozorňujeme, že až do Hromnic (svátku Uvedení Páně do chrámu) 2. 2. 2019 budou kvůli brzkému soumraku sobotní bohoslužby na Chlumu i v Nedělištích slaveny již od 15:30. Protože se podle kanonického práva mohou bohoslužby s nedělní platností konat teprve po 16. hodině, je třeba toto opatření vnímat jako pastoračně odůvodněnou výjimku, která umožňuje účast na bohoslužbě i těm věřícím, pro které je jinak obtížné účastnit se liturgického slavení církve až po setmění.

Zpět

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 118

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode