Ohlášky

 • 23.09.2017 08:50

  25. neděle v mezidobí

   

  Ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze; ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; v pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a příští neděle je 26. v mezidobí.

  Minulu neděli se konala sbírka na církevní školství v naší diecézi. Výnos sbírky v kostele ve Všestarech činil: 1430,- Kč.

  Mládež královéhradeckých farností zve všechny mladé v sobotu 7.10. na Hradubické derby, které se budou konat na „půdě“ Biskupského gymnázia v Hradci Králové od 14:00. 

 • 26.08.2017 16:14

  27.8.2017- 21. neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Augustina, biskupa; v úterý Umučení svatého Jana Křtitele a příští neděle je 22. v mezidobí.

  Tento týden je první pátek v měsíci.

  Mše svaté: Na Chlumu v 15:30. 

 • 19.08.2017 19:29

  20.8.2017 - 20. neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Pia X., papeže; v úterý památka Panny Marie Královny; ve čtvrtek je svátek sv. Bartoloměje, apoštola a příští neděle je 21. v mezidobí.

  Mše svaté: v pátek ve Světí v 16:30 a v sobotu v Nedělištích 16:30. 

   

 • 13.08.2017 09:08

  13.8.2017 - 19. neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a příští neděle je 20. v mezidobí.

  V těchto týdnech se P. Tomáš Enderle bude loučit s farností Všestary. Poslední mše svaté bude sloužit: na Chlumu 19.8., ve Světí 25.8., v Nedělištích 26.8. a ve Všestarech 27.8.

   

 • 06.08.2017 05:59

  6.8.2017 - Svátek proměnění Páně

  V úterý památka sv. Dominika, kněze; ve středu je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve čtvrtek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka; v pátek je památka sv. Kláry, panny a příští neděle je 19. v mezidobí.

  Příští  sobotu (12.8.) bude poutní mše svatá v Nedělištích ve 14:00 a bude následovat koncert v 15:30.

 • 30.07.2017 06:54

  30.7.2017 - 17.neděle v mezidobí

  V pondělí je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze; v úterý sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; v pátek sv. Jana Marie Vianneye, kněze a příští neděle je 18. v mezidobí.

  Bude páteční mše svatá ve Světí v 16:30 a sobotní na Chlumu. 

  Za čtrnáct dní s sobotu bude poutní mše svatá v Nedělištích ve 14:00 a bude následovat koncert v 15:30.

   

 • 22.07.2017 15:30

  23.7.2017 - 16. neděle v mezidobí

  V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola; ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; ve čtvrtek sv. Gorazda a druhů; v sobotu sv. Marty a příští neděle je 17. v mezidobí.

  Příští sobotu bude mše svatá na Chlumu v 16:30 a za čtrnáct dní také, protože tam slavíme poutní slavnost.

  Páteční mše ve Světí nebude tento týden, ale až týden příští. 

 • 15.07.2017 18:03

  16.7.2017 - 15.neděle v mezidobí

   V sobotu bude památka svaté Máří Magdalény. 

  Mše svatá v sobotu v 16:30 bude v Nedělištích.

 • 08.07.2017 22:54

  8.7.2017 - 14. neděle v mezidobí

  V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy; v sobotu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve a příští neděle je 15. v mezidobí.

  Mše svaté: sobota v 16:30 na Chlumu. Neděle v 8:00 ve Všestarech. 

  V neděli za čtrnáct dní bude s nějvětší pravděpodobností kvůli rozhlasové Mši svaté přenášené z katedrály Svatého Ducha v 8:00 ve Všestarech namísto Mše bosohužba slova se svatým přijímáním. Děkujeme za pochopení.  

 • 01.07.2017 23:38

  2.7.2017 - 13. neděle v mezidobí

  Zítra v pondělí svátek sv. Tomáše, apoštola; v úterý je památka sv. Prokopa, opata; ve středu je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a příští neděle je 14. v mezidobí.

  V pondělí (3.8.) v 18:00 na Chlumu - zádušní mše svatá za padlé v bitvě.

  Sobota 16:30 mše svatá v Nedělištích.   

   

   
  Dnes v 17:30 hodin budou zde v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které i Vás všechny srdečně zveme.
   
  V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu, jen ve středu na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude zde v katedrále mše svatá také dopoledne v 9:30 hodin.
   
  Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové, která zde v katedrále činila … 11.609,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.
   
  Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17 hodin.
   
  V pátek v 17 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18 hodin ukončíme společnou adorací se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin zde pak bude následovat večerní mše svatá.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bohoslužby

Září a Říjen

Všestary: každou neděli v 8:00 

Nedělištěsobota 23.9. v 15:30 
                  sobota 7.10. v 15:30

Chlum: sobota 30.9. v 15:30  
             sobota 14.10. v 15:30

Světí: bohoslužba slova v pátek 29.9. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 79

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode