Slavnost Ježíše Krista Krále - 20. 11. 2011

19.11.2011 10:42

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; v úterý sv. Cecílie, panny a mučednice; ve středu je slavnost sv. Klimenta I., papeže a mučedníka; ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků a příští neděle je první adventní.

Mše svaté budou jako obvykle: v pátek v 16:30 ve Světí, v sobotu v 15:30 na Chlumu a v neděli v 8:00 ve Všestarech.

Minulou neděli byla sbírka na plošné pojištění církevních budov v naší diecézi. Z naší farnosti jsme přispěli částkou 1.150,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Příští nedělí vstoupíme do doby adventní. Proto na začátku mše svaté požehnáme adventní věnce.

Zpět

Bohoslužby

 Říjen - Listopad

Všestary: každou neděli v 8:00 

Neděliště: sobota 18.11. v 15:30
                  sobota 2.12. v 15:30

Chlum: sobota 11.11. v 15:30  
             sobota 25.11. v 15:30

Světí:  pátek 24.11. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 86

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode