31. neděle v mezidobí - 30. 11. 2011

28.10.2011 11:32

V úterý je slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa a příští neděle je 32. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v sobotu v 15:30 v Nedělištích a v neděli v 8:00 ve Všestarech.

Misijní sbírka minulou neděli činila 1.680,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes odpoledne v 15.00 hodin začne na hřbitově společná modlitba za zemřelé.

V období od 1. 11. do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je potřebná sv. smíření, sv. přijímání a modlitba za Svatého Otce.

Víte, že v rámci tříleté přípravy na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje k našim předkům bude nastávající rok věnovaný svátosti biřmování. Proto bych rád nabídl možnost přípravy k přijetí této svátosti i v naší farnosti a to každému, kdo ji ještě nepřijal. První setkání se bude konat ve středu 9. 11. 2011 v 19.00 na faře. Přijít mohou samozřejmě i ti, kdo už biřmovaní byli a chtěli by si bohatství křesťanské víry znovu oživit a připomenout.

 

Zpět

Bohoslužby

 Říjen - Listopad

Všestary: každou neděli v 8:00 

Neděliště: sobota 18.11. v 15:30
                  sobota 2.12. v 15:30

Chlum: sobota 11.11. v 15:30  
             sobota 25.11. v 15:30

Světí:  pátek 24.11. v 16:30

Anketa

Četli jste nějakou z encyklik či exhortací papeže Františka?

Celkový počet hlasů: 86

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode